Pakalpojumi

SIA Lielvārdes meliorācija piedāvā veikt:

Melioratīvos būvdarbus

Zivju un ainavu dīķu izveidi

(kontaktinformācija valdes priekšsēdētājs  Andrejs Opincāns, tālrunis 29134005, andrejsopincans@inbox.lv)

Lauksaimniecības zemes atbrīvošanu no apauguma un graustiem

Mežizstrādes un meža izvešanas pakalpojumus

Transporta, treilera pakalpojumus

(kontaktinformācija valdes loceklis, Edgars Zviedris, tālrunis 26597110, ezviedris@inbox.lv)

Kokapstrādes pakalpojumus

Telpu nomu

(kontaktinformācija Liene Zviedre, tālrunis 26326927)