Kontakti

Rekvizīti

SIA LIELVĀRDES MELIORĀCIJA, LV40003096757
Lielvārdes nov., Lielvārde, Lāčplēša iela 58, LV-5070
AS DNB banka, kods RIKOLV2X
konts LV40RIKO0002013227110
AS Swedbank, kods HABALV22,
konts LV56HABA0551042201963

Valdes priekšsēdētājs

Andrejs Opincāns
Tālrunis: 29134005

Ražošanas daļa

Liene Zviedre
Tālrunis: 26326927

Grāmatvede

Zenta Opincāne
Tālrunis: 29430054