Par uzņēmumu

SIA “Lielvārdes meliorācija” ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Vidzemē. Uzņēmums nodarbojas ar melioratīvo būvniecību, mežizstrādi un kokapstrādi.

SIA “Lielvārdes meliorācija” tika dibināts 1992. gadā reorganizējot Ogres PMK-20, saglabājot vadošos speciālistus, darbiniekus un tehnisko bāzi.

Pirmos gadus pēc dibināšanas, kamēr bija Valsts finansējum, tika veikti zemnieku (Breša) saimniecību zemju nosusināšanas darbi.

Uzņēmums tika pārstrukturizēts uz mežsaimniecisko darbību, veicot ilgtermiņa valsts meža apsaimniekošanu.

Paralēli tika izveidotas ražotnes, kas nodarbojās ar zāģmateriālu, virpoto, mizoto mietu ražošanu, žāvēšanu un impregnēšanu.

Tāpat uzņēmums nodarbojās ar mēbeļu ražošanu.

Pēdējo desmit gadu laikā uzņēmums ir atkal pievērsies melioratīvajai būvniecībai. Īpaši aktīvi ir bijuši pēdējie pieci gadi. Veikta meliorācijas sistēmu būvniecība:

  • Nacionālo bruņoto gaisa spēku aviācijas bāzei
  • VAS “Starptautiskajai lidostai “Rīga””
  • Liepājas starptautiskajai lidostai

Veicam zivju un ainavu dīķu būvniecību un teritorijas labiekārtošanu, pārvēšot aizaugušas, pamestas lauku viensētas par lauksaimniecībai izmantojamu nosusinātu zemi.

Kā jaunu melioratīvās būvniecības virzienu uzņēmums attīsta līdzdarbošanos valsts autoceļu būvniecībā ar vadošajiem ceļu būves uzņēmumiem (CBF SIA “Binders”, SIA „Lemminkainen Latvija” un citiem).

Pēdējos gados aktīvi strādājam pie lauku meliorācijas, lauksaimniekiem veicot meliorācijas projektu vadīšanu nodrošinot būvprojekta izstrādi un objektu būvniecību ar Eiropas savienības finansējuma atbalstu. Uzņēmums sniedz melioratīvos būvniecības pakalpojumus visā valsts teritorijā kā arī ārpus tās.

Uzņēmumu no dibināšanas 1992.gada, vada valdes priekšsēdētājs Andrejs Opincāns, kurš ir kompetents veikt melioratīvo būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību, beidzis LLA, Hidromeliorācijas fakultāti un ieguvis maģistra grādu. Būvprakses sertifikāts hidromelioratīvajā būvniecībā Nr.45-338

Uzņēmuma ilggadīgās darbības pamatā ir spēja strādāt komandā un vēlme iesaistīties jaunos vēl neiepazītos darbības virzienos, lai augtu.